Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г. - м.ОКТОМВРИ 2016

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г. - м.СЕПТЕМВРИ 2016

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г. - м.ЮЛИ 2016

  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г. - м.ЮНИ 2016

                            Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г. - м.МАЙ 2016

                            Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г. - м.АПРИЛ 2016

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2016г. - м.МАРТ

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2016г. - м.ФЕВРУАРИ

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                               Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…