Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. - м.03.2022г.

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. - м.12.2021г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г. - м.11.2021г.

  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                             ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. - м.10.2021г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                             ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ - м.09.2021

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ  ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ   ОСНОВАНИЕ: чл.20 и чл.21  от Наредбата за…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. - м.09.2021

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ - м.07.2021г.

№ Индивидуализация на обекта за концесия Максимален срок на концесията Строителство/ услуги, които ще се възложат с концесията Срокове за изпълнение на възложеното строителство Плащания от концедента Концесионно възнаграждение Наименование на проекта за концесия Предмет на концесията Обект на концесията 2021 1 Концесия  на язовир - ПИ 87076.86.24  по КК…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г. - м.07.2021г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…