Програма „Димитровград за младите” 2023

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 872

 

От 27.10.2022 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 от ЗМСМА,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш И:

 

 

 

  1. Приема Програма „Димитровград на младите” и приложенията към нея за 2023 г.;
  2. Дава съгласие от Бюджета на Община Димитровград за 2023 г. да бъде отпусната сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева за финансиране на програмата.
  3. Избира за членове на Комисията за управление на програма „Димитровград на младите“ както следва:

1. Тодор Тодоров,

2. Пламен Панев,

3. Димитър Витанов,

     4. Емил Френгов,

5. Асен Самуилов,

     6. Мартин Колев

7.Представител на общинска администрация,

8.Представител на ОП „Детски и младежки център“,

9.Представител на Консултативен младежки съвет.

 

Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

ПРОГРАМА „ДИМИТРОВГРАД ЗА МЛАДИТЕ”

П О К А Н А

за кандидатстване по общинска програма

„Димитровград на младите”

Втора сесия

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират нови проекти да получат възможност за финансирането им. С програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите хора от Община Димитровград.

През 2023 г. се провеждат две сесии за набиране на предложения за финансиране.

Втора сесия - срок за подаване документи от 02.10.2023 г. до 13.10.2023 г.

Документите се подават на гише 1 в Общински център за информация и обслужване на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Г. С. Раковски” № 15.

Очакваме Вашите предложения за финансиране на идеи, инициативи и кампании!

Необходимата документация за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове по-долу:

1. Формуляр за кандидатстване – Приложение 1.

2. Бюджет на проекта – Приложение 2.

3. Карта за оценяване на проект по Общинска програма „Димитровград на младите” – Приложение 3.

4. Програма "Димитровград на младите".

Файлове: