Общинска програма „Димитровград на младите” 2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1163

 

От 28.9.2023 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 от ЗМСМА,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

  1. Приема Програма „Димитровград на младите” и приложенията към нея за 2024 г.;
  2. Дава съгласие от Бюджета на Община Димитровград за 2024 г. да бъде отпусната сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева за финансиране на програмата.
  3. Избира за членове на Комисията за управление на програма „Димитровград на младите“ както следва: шестима общински съветници, представител на общинска администрация; представител на ОП „Детски и младежки център“ и представител на Консултативния младежки съвет.
  4. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

155

 

От 25.1.2024 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.6, т.12 и т.23 от ЗМСМА

и решение № 1163/ 28.9.2023 г. на Общински - съвет Димитровград,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш И

  1. Избира шест общински съветници за членове на Комисията за управление на програма „Димитровград на младите“ за 2024 г. както следва:

 

1. Габриела Бушева

2. Пламен Панев

3. Деян Димов

4. Красимира Илиева

5. Венета Стоянова

6. Калоян Добрев

 

 

  1. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

.

 

ПРОГРАМА „ДИМИТРОВГРАД ЗА МЛАДИТЕ”

П О К А Н А

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

„ДИМИТРОВГРАД НА МЛАДИТЕ”

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират нови проекти да получат възможност за финансирането им. С програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите хора от Община Димитровград.

През 2024г. се провеждат две сесии за набиране на предложения за финансиране. -

- Първа сесия. Документите се подават от 15.04.2024 г. до 30.04.2024 г.;

- Втора сесия. Документите се подават от 16.09.2024 г. до 30.09.2024 г.

Документите се подават на гише 1 в Общински център за информация и обслужване на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Г. С. Раковски” № 15.

Очакваме Вашите предложения за финансиране на идеи, инициативи и кампании!

Необходимата документация за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове по-долу:

1. Формуляр за кандидатстване – Приложение 1.

2. Бюджет на проекта – Приложение 2.

3. Карта за оценяване на проект по Общинска програма „Димитровград на младите” – Приложение 3.

4. Програма "Димитровград на младите".

 

 

 

 

Файлове: