Програма „Димитровград за младите”

ПРОГРАМА „ДИМИТРОВГРАД ЗА МЛАДИТЕ”

П О К А Н А

 

за кандидатстване по общинска програма

„Димитровград на младите”

Първа сесия

 

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират  нови проекти да получат възможност за финансирането им. С  програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите хора от Община Димитровград.

През 2021 г. се провеждат две сесии за набиране на предложения за финансиране.

Първа сесия - срок за подаване документи от 19.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

  • Документите се подават на гише 1 в Общински център за информация и обслужване на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Г. С. Раковски” № 15.

 

Очакваме Вашите предложения за финансиране на идеи, инициативи и кампании!

 

Необходимата документация за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове по-долу:

Файлове: