Програма „Димитровград за младите”

П О К А Н А

 

за кандидатстване по общинска програма

„Димитровград на младите”

 

 

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират  нови проекти да получат възможност за финансирането им. С  програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите хора от Община Димитровград.

В тази връзка за 2019 г. предстои провеждането на втора сесия за набиране на предложения за финансиране. Попълнените документи се подават от 23. 09. 2019 г. до 27. 09. 2019 г. на гише 1 в Общински център за информация и обслужване на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Г. С. Раковски” № 15.

Очакваме Вашите предложения за финансиране на идеи, инициативи и кампании!

 

Необходимата документация за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове по-долу:

Файлове: