Програма „Димитровград за младите”

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „ДИМИТРОВГРАД НА МЛАДИТЕ”

Според приетата през м. Февруари 2013 г. Общинска стратегия за младежта (2013-2017), „Водеща идея в действащите към момента национални политики е младите хора у нас да бъдат първоизточника на идеи и действия, а властите, техния координационен орган. С подкрепата и насърчаването от страна на местните органи се допринася за социалната интеграция на младите хора. Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване на младежкото участие и инициативност трябва да  осигури среда на зачитане на младите хора, а също така трябва да се вземе под внимание и  разнообразните нужди, условия и стремежи, които те демонстрират.”

На територията на Община Димитровград живеят, обучават се и се трудят знаещи и можещи деца, ученици и млади хора, доказали във времето своите качества и компетентности, които имат нужда от стимулиране и подпомагане за реализацията на идеи, инициативи и кампании с обществена полза. 

Файлове за сваляне

Общинска програма "Димитровград на младите"
свали като .pdf