СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 - 22.06.2018 Г.

   109  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 22.06.2018г.)

 

По проекта на наредба за изменение на Наредба №10 – няма постъпили предложения.

 

 

 

 

свали като .pdf