СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 - 20.09.2018 Г.

   145  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 20.09.2018г.)

 

По проекта на наредба за изменение на Наредба №10 – няма постъпили предложения.

свали като .pdf