Справка за постъпилите предложения по проекта за изменение и допълнение на Наредба 10 (публикуван на 29.10.2018г.)

   135  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 29.10.2018г.)

 

 

 

 

 

 

По проекта на наредба за изменение на Наредба №10 – няма постъпили предложения.

 

 

 

 

 

свали като .pdf