Справка за постъпилите предложения по проекта за изменение и допълнение на Наредба 10 (публикуван на 21.08.2019г.)

   136  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 21.08.2019г.)

 

По проекта на наредба за изменение на Наредба №10 – няма постъпили предложения.

 

Теодора Стоянова

директор на дирекция ОССДСОМП

 

20.09.2019г.

свали като .pdf