Справка за постъпилите предложения по проекта за изменение и допълнение на Наредба 10 (публикуван на 18.11.2019г.)

   44  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 18.11.2019г.)

 

Постъпили предложения по проекта на наредба – НЯМА.

 

 

Теодора Стоянова

Директор на дирекция ОССДСОМП

 

18.12.2019г.

свали като .pdf