СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

   130  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 24  ЗА  РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

(публикувана на 28.09.2018г.)

 

 

Постъпили предложения по проекта на наредба - становище от Валентина Тодорова Кунева, чиито предложения са приети.

 

 

Инж. Клавдия Тончева

Началник отдел „ИДОСВ”

 

31.10.2018г.

 

свали като .pdf