СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА №44

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА №44 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ -  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

(публикуван на 27.08.2021г.)

 

 

По проекта за приемане  на Наредба №44 – няма постъпили предложения.

 

 

 

Теодора Стоянова

директор на дирекция ОССДСОМП

 

29.09.2021г.