Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 22.10.2021г.)

 

 

Постъпили предложения по проекта на наредба - становище от Валентина Тодорова Кунева, чиито предложения са приети.

 

 

 

Теодора Стоянова

Директор на дирекция ОССДСОМП

 

24.11.2021г.