ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ” – ДИМИТРОВГРАД

Община Димитровград предоставя на вниманието на жителите на общината и заинтересованите страни ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ” – ДИМИТРОВГРАД.

Бележки и предложения могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected] или да се подават в Информационния център за обслужване на граждани при Община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, гише 1, в срок до 16 октомври 2022г. включително.

Файлове: