Приемане и обработване на декларация по чл.61х от ЗМДТ - облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

   704  ПРИХОДИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Правно основание: чл.61х от ЗМДТ

             Срок за изпълнение     – веднага         

                                – без такса

Необходими документи:   1.Декларация по чл.61х от ЗМДТ

                                                              2.Документ за самоличност /пълномощно/   

 

Място на получаване: бул."Г.С.раковски" № 13 - запад

Заявление: Декларация по чл.61х от ЗМДТ

свали като .pdf