Съобщение за лицата, поставени в задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г.

Централната избирателна комисия уведомява, че избиратели, които са били включени в избирателните списъци за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 14 ноември 2021 г., ще бъдат включени в списъците за гласуване на 21 ноември 2021 г., ако продължават да са под карантина или задължителна изолация в изборния ден.

Лицата, поставени под карантина или задължителна изолация след 14 ноември 2021 г. могат да подават заявление за гласуване с ПСИК(Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г.) на email:graogr@dimitrovgrad.bg и ще бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, ако на територията на населеното място, в което са карантинирани има образувани подвижни избирателни секции.