ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на 2бр. СИК в МБАЛ на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за народни представители в Народното събрание, насрочени за 14.11.2021г. с Решение на НС от 02.09.2021 г., обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г. и с Указ № 245/14.09.2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 77/16.09.2021г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на 2 бр. СИК в МБАЛ „Св.Екатерина“ - Димитровград.

Срещата ще се проведе на 11.11.2021г. от 10,00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІI, при спазване на настоящите противоепидемични мерки.

Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, както и обявена на интернет страницата на Община Димитровград.

Уведомявам Ви, че на официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ 2021, където се публикува актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

С уважение:

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград