Изменение на Решение № 118-ПВР/НС от 03.11.2021г. на РИК 29-Хасково в частта относно началния час на провеждането на онлайн обучението на СИК чрез платформата Microsoft Teams.

https://rik29.cik.bg/pvrns2021/decisions/129/2021-11-04