ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021г.

 

НАСЕЛЕНИ   МЕСТА

 

                        1 –НАПРАВЛЕНИЕ – КРЕПОСТ - 9.00 часа

 

080                  с. Крепост                 - училище                                       

081                  с. Крепост                 - училище                            

 

                        2 - НАПРАВЛЕНИЕ  -  ГОРСКИ ИЗВОР  – 09.00 часа

 

065                  с. Светлина              -  кметство                          

066                  с. Г.извор                  - училище                

067                  с. Г.извор                  - училище                

 

                        3 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЯБЪЛКОВО - 09.10 часа

 

068                  с. Крум                      - кметство                

069                  с. Ябълково              - училище                                        

070                  с. Ябълково              - училище                            

071                  с. Сталево                 - читалище                          

072                  с. Скобелево             - читалище                          

073                  с. Върбица                - кметство                           

074                  с. Бодрово                 - пенсионерски клуб

 

                        4 - НАПРАВЛЕНИЕ  -  ДОБРИЧ – 09.30 часа

 

062                  с.Добрич                   - бивше училище               

063                  с. Добрич                  - бивше училище               

064                  с. Каснаково            - кметство                

 

            5 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЧЕРНОГОРОВО – 09.30 часа

 

082                  с. Черногорово        - ритуална зала      

083                  с. Воден                     - кметство                           

 

                        6  - НАПРАВЛЕНИЕ – МЕРИЧЛЕРИ- 09.40 часа

 

075                  с. Великан                - читалище                          

076                  гр.Меричлери          - училище                

077                  гр.Меричлери          - училище                

078                  гр.Меричлери          - училище                

 

                        7 - НАПРАВЛЕНИЕ – БРОД – 09.50 часа

 

090                  с. Брод                       - читалище              

091                  с. Д.Белево               - пенсионерски клуб

060                  с. Злато поле            - ритуална зала      

061                  с. Райново                 - кметство                           

                       

 

                        8 - НАПРАВЛЕНИЕ – РАДИЕВО – 10.00 часа

 

087                  с. Радиево               - читалище                

088                  с. Г.Асеново            - пенсионерски клуб/здравна служба     

089                  с. М.Асеново           - кметство

 

                        8 - НАПРАВЛЕНИЕ – СТРАНСКО – 10,10 часа

 

079                  с. Длъгнево               - пенсионерски клуб

084                  с. Бряст                     - читалището                                  

085                  с. Здравец                 - читалището                                  

086                  с. Странско              - Младежки клуб   

           

                                                                      

            кв.” РАКОВСКИ “ I ЧАСТ – 10.20 часа

 

040      ПГ „Асен Златаров” - бул. “Д.Благоев” № 84                        

 

кв.”ИЗТОК” – 10.20 часа

 

056      ОУ ”П.Яворов”                   - кв.”Изток” 1                                 

057      ДГ “Лилия”- южен вход   - кв.”Изток” 2                                             

058      ДГ “Лилия”- южен вход   - кв.”Изток” 2                                             

           

            кв.” РАКОВСКИ “ II ЧАСТ – 10.30 часа

 

036      ДГ № 4 (филиал “Пролет”) - ул. „Кап. П. Войвода” №19    

037      ДГ № 4 (филиал “Пролет”) - ул. „Кап. П. Войвода” №19    

 

            кв.”Д.БЛАГОЕВ “  I ЧАСТ – 10.35 часа

 

043      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                                                     

044      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                                                     

046      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                                                     

047      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                                                     

048      ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”                                                     

 

                        кв.”ДРУЖБА” “  I ЧАСТ - 10.50 часа

 

027      ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1                   

028      ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1                   

029      ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1                               

            кв.” РАКОВСКИ “ III ЧАСТ – 10.55 часа

 

038      Клуб на пенсионера - ул. “Г.Делчев”                                                   

039      Клуб на пенсионера ул. “Г.Делчев”                                                     

 

                        кв.”ВУЛКАН”, кв.”МАРИИНО” – 11.00 часа

 

052      Читалище „Н.Хайтов” - кв.”Мариино”, бул. Съединение” № 54    

054      Читалище „Н.Хайтов” - кв.”Мариино”, бул. Съединение” № 54      

053      ДГ № 3 (филиал „Звездица”) - ул. „Бригадирска” № 58, „Мариино”       

055      ДГ № 3 (филиал „Звездица”) - ул. „Бригадирска” № 58, „Мариино”       

 

            кв.”Д.БЛАГОЕВ “  II ЧАСТ - 11.05 часа

 

041      ПМГ “Иван Вазов”            - ул. „Елин Пелин”                                               

042      ПМГ “Иван Вазов”            - ул. „Елин Пелин”                                                           

045      ПМГ “Иван Вазов” - ул. „Елин Пелин”                                                          

           

            кв.”СЛАВЯНСКИ”- 11.10 часа

 

006      ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45                                        

007      ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45                                        

010      ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45                                        

016      ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45                                                    

018      ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45                                        

020      ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45                                        

008      Читалище „Устрем”  ул. „Вл. Поптомов” № 4                                              

009      Пенсионерски клуб „Славянски” – ул. „Вл. Поптомов” № 4         

 

            кв.”ДРУЖБА” II ЧАСТ - 11.25 часа

 

024      СУ ”Л.Каравелов” - ул.”З.Зограф” № 27                                            

025      СУ ”Л.Каравелов” - ул.”З.Зограф” № 27                                            

030      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27                                                          

031      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27                                                         

032      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27                                             

033      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27                                             

034      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27                                             

035      СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27                                             

026      ДГ „Райна Княгиня”, северен вход - ул.”З.Зограф” № 30   

 

            кв. “ ХР. БОТЕВ “ – 11.40 часа

 

011      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

012      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

013      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

014      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

015      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

017      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

019      ОУ ”Ал.Константинов”    - ул.”Хр.Г.Данов” № 3                  

 

кв.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – 11.50 часа

 

001      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                                                    

002      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                                        

003      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                                                    

004      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                                        

005      ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1                                                    

   

 

            кв.”КАМЕНЕЦ” – 12.00 часа

 

021      Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1            

022      Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1            

023      Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1            

 

кв.”ЧЕРНОКОНЕВО” – 12.10 часа

 

049      ОбУ”Кирил и Методий”, ул. „Милеви скали” № 8               

050      ОбУ”Кирил и Методий”, ул. „Милеви скали” № 8              

051      ОбУ”Кирил и Методий”, ул. „Милеви скали” № 8

 

059      МБАЛ „Св.Екатерина“ Димитровград – 12.25ч.

092      МБАЛ „Св.Екатерина“ Димитровград /Covid отделение/ – 12.25ч.

 

 

           

          Материалите ще се получават в зала “Гросето”, сградата на общинска администрация, Димитровград на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15.