Препис-извлечение от Протокол № 20/23.04.2009 г.

Препис-извлечение от Протокол № 20 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 23.04.2009 г., можете да изтеглите от тук.

свали като .pdf