Препис-извлечение от Протокол № 19/26.03.2009 г.

   481  ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Препис-извлечение от Протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.02.2009 г., можете да изтеглите от тук.

свали като .pdf