ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18/26.02.2009 г.

Препис-извлечение от Протокол № 18 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.02.2009 г., можете да изтеглите от тук.

свали като .pdf