ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17/29.01.2009 г.

Препис-извлечение от Протокол № 17 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 29.01.2009 г., можете да изтеглите от тук.

 

свали като .pdf