ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 17 от 23.02.2017 г.

   480

Протокол №16 от 26. 01. 2017 година

   548

Протокол №15 от 22. 12. 2016 година

   562