ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №22 от 29. 06. 2017 година

   189

Протокол №21 от 12. 06. 2017 година

   219

Протокол №20 от 25. 05. 2017 година

   249

Протокол №19 от 27. 04. 2017 година

   305

Протокол №18 от 30. 03. 2017 година

   356

Протокол № 17 от 23.02.2017 г.

   410

Протокол №16 от 26. 01. 2017 година

   485

Протокол №15 от 22. 12. 2016 година

   513