ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №34 от 26. 04. 2018 година

   317

Протокол №33 от 29. 03. 2018 година

   279

Протокол №32 от 22. 02. 2018 година

   277

Протокол №31 от 25. 01. 2018 година

   311

Протокол №30 от 21. 12. 2017 година

   339

Протокол №29 от 30. 11. 2017 година

   304

Протокол от обществено обсъждане

   414

Протокол №27 от 26. 10. 2017 година

   300