ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №32 от 22. 02. 2018 година

   239

Протокол №31 от 25. 01. 2018 година

   266

Протокол №30 от 21. 12. 2017 година

   291

Протокол №29 от 30. 11. 2017 година

   267

Протокол от обществено обсъждане

   369

Протокол №27 от 26. 10. 2017 година

   255

Протокол №26 от 28. 09. 2017 година

   224

Протокол №24 от 27. 07. 2017 година

   233