ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Препис-извлечение от Протокол № 19/26.03.2009 г.

   462

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17/29.01.2009 г.

   504