ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Препис-извлечение от Протокол № 24 от 02.09.2009 г.

   497

Препис-извлечение от Протокол № 19/26.03.2009 г.

   523

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17/29.01.2009 г.

   542