ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Препис-извлечение от Протокол № 26 от 27.10.2009 г.

   500

Препис-извлечение от Протокол № 25 от 24.09.2009 г.

   520

Препис-извлечение от Протокол № 24 от 02.09.2009 г.

   483