ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Препис-извлечение от Протокол № 41 от 23.12.2010 Г.

   489