ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №24 от 27. 07. 2017 година

   28

Протокол №22 от 29. 06. 2017 година

   36

Протокол №21 от 12. 06. 2017 година

   26

Протокол №20 от 25. 05. 2017 година

   47

Протокол №19 от 27. 04. 2017 година

   101

Протокол №18 от 30. 03. 2017 година

   123

Протокол № 17 от 23.02.2017 г.

   128

Протокол №16 от 26. 01. 2017 година

   239