ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №19 от 27. 04. 2017 година

   43

Протокол №18 от 30. 03. 2017 година

   80

Протокол № 17 от 23.02.2017 г.

   85

Протокол №16 от 26. 01. 2017 година

   186

Протокол №15 от 22. 12. 2016 година

   211