ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №26 от 28. 09. 2017 година

   27

Протокол №24 от 27. 07. 2017 година

   73

Протокол №22 от 29. 06. 2017 година

   53

Протокол №21 от 12. 06. 2017 година

   46

Протокол №20 от 25. 05. 2017 година

   67

Протокол №19 от 27. 04. 2017 година

   121

Протокол №18 от 30. 03. 2017 година

   142