ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 47 от 30. 05. 2019 година

   14

Протокол № 46 от 25. 04. 2019 година

   32

Протокол № 45 от 28. 03. 2019 година

   49

Протокол № 44 от 28. 02. 2019 година

   70

Протокол № 43 от 31. 01. 2019 година

   108

Протокол № 42 от 20. 12. 2018 година

   96

Протокол № 41 от 29. 11. 2018 година

   138

Протокол № 40 от 25. 10. 2018 година

   140

Протокол №39 от 27. 09. 2018 година

   140