ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 51 от 24. 09. 2019 година

   89

Протокол № 49 от 25. 07. 2019 година

   146

Протокол № 48 от 27. 06. 2019 година

   171

Протокол № 47 от 30. 05. 2019 година

   155

Протокол № 46 от 25. 04. 2019 година

   174