ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №39 от 27. 09. 2018 година

   15

Протокол №37 от 26. 07. 2018 година

   49

Протокол №36 от 28. 06. 2018 година

   64

Протокол №35 от 31. 05. 2018 година

   100

Протокол №34 от 26. 04. 2018 година

   121

Протокол №33 от 29. 03. 2018 година

   115

Протокол №32 от 22. 02. 2018 година

   119

Протокол №31 от 25. 01. 2018 година

   131