ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №37 от 26. 07. 2018 година

   20

Протокол №36 от 28. 06. 2018 година

   41

Протокол №35 от 31. 05. 2018 година

   62

Протокол №34 от 26. 04. 2018 година

   87

Протокол №33 от 29. 03. 2018 година

   80

Протокол №32 от 22. 02. 2018 година

   87

Протокол №31 от 25. 01. 2018 година

   102

Протокол №30 от 21. 12. 2017 година

   120

Протокол №29 от 30. 11. 2017 година

   115