ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 43 от 31. 01. 2019 година

   21

Протокол № 42 от 20. 12. 2018 година

   26

Протокол № 41 от 29. 11. 2018 година

   58

Протокол № 40 от 25. 10. 2018 година

   73

Протокол №39 от 27. 09. 2018 година

   83

Протокол №37 от 26. 07. 2018 година

   88

Протокол №36 от 28. 06. 2018 година

   104

Протокол №35 от 31. 05. 2018 година

   135