ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №33 от 29. 03. 2018 година

   18

Протокол №32 от 22. 02. 2018 година

   26

Протокол №31 от 25. 01. 2018 година

   39

Протокол №30 от 21. 12. 2017 година

   62

Протокол №29 от 30. 11. 2017 година

   52

Протокол от обществено обсъждане

   60

Протокол №27 от 26. 10. 2017 година

   76

Протокол №26 от 28. 09. 2017 година

   88