ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №35 от 31. 05. 2018 година

   22

Протокол №34 от 26. 04. 2018 година

   56

Протокол №33 от 29. 03. 2018 година

   60

Протокол №32 от 22. 02. 2018 година

   59

Протокол №31 от 25. 01. 2018 година

   71

Протокол №30 от 21. 12. 2017 година

   91

Протокол №29 от 30. 11. 2017 година

   80

Протокол от обществено обсъждане

   106