ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 45 от 28. 03. 2019 година

   14

Протокол № 44 от 28. 02. 2019 година

   35

Протокол № 43 от 31. 01. 2019 година

   66

Протокол № 42 от 20. 12. 2018 година

   59

Протокол № 41 от 29. 11. 2018 година

   99

Протокол № 40 от 25. 10. 2018 година

   107

Протокол №39 от 27. 09. 2018 година

   114

Протокол №37 от 26. 07. 2018 година

   113

Протокол №36 от 28. 06. 2018 година

   131