ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №20 от 25. 05. 2017 година

   16

Протокол №19 от 27. 04. 2017 година

   76

Протокол №18 от 30. 03. 2017 година

   101

Протокол № 17 от 23.02.2017 г.

   104

Протокол №16 от 26. 01. 2017 година

   204

Протокол №15 от 22. 12. 2016 година

   232