ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 49 от 25. 07. 2019 година

   43

Протокол № 48 от 27. 06. 2019 година

   56

Протокол № 47 от 30. 05. 2019 година

   54

Протокол № 46 от 25. 04. 2019 година

   74

Протокол № 45 от 28. 03. 2019 година

   92

Протокол № 44 от 28. 02. 2019 година

   107

Протокол № 43 от 31. 01. 2019 година

   167

Протокол № 42 от 20. 12. 2018 година

   148

Протокол № 41 от 29. 11. 2018 година

   179