ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 41 от 29. 11. 2018 година

   14

Протокол № 40 от 25. 10. 2018 година

   52

Протокол №39 от 27. 09. 2018 година

   61

Протокол №37 от 26. 07. 2018 година

   64

Протокол №36 от 28. 06. 2018 година

   85

Протокол №35 от 31. 05. 2018 година

   117

Протокол №34 от 26. 04. 2018 година

   135

Протокол №33 от 29. 03. 2018 година

   133