ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол от обществено обсъждане

   2

Протокол № 51 от 24. 09. 2019 година

   120

Протокол № 49 от 25. 07. 2019 година

   173

Протокол № 48 от 27. 06. 2019 година

   201