ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол № 51 от 24. 09. 2019 година

   30

Протокол № 49 от 25. 07. 2019 година

   95

Протокол № 48 от 27. 06. 2019 година

   111

Протокол № 47 от 30. 05. 2019 година

   102

Протокол № 46 от 25. 04. 2019 година

   131

Протокол № 45 от 28. 03. 2019 година

   152

Протокол № 44 от 28. 02. 2019 година

   163

Протокол № 43 от 31. 01. 2019 година

   229