ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №30 от 21. 12. 2017 година

   19

Протокол №29 от 30. 11. 2017 година

   23

Протокол от обществено обсъждане

   26

Протокол №27 от 26. 10. 2017 година

   47

Протокол №26 от 28. 09. 2017 година

   62

Протокол №24 от 27. 07. 2017 година

   96

Протокол №22 от 29. 06. 2017 година

   72