ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Протокол №18 от 30. 03. 2017 година

   46

Протокол № 17 от 23.02.2017 г.

   73

Протокол №16 от 26. 01. 2017 година

   169

Протокол №15 от 22. 12. 2016 година

   196