Обява за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

Обявата за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки можете да видите тук.

Файлове: