Уведомление за инвестиционно намерение "Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелна линия до 1 kV по съгласувано трасе от ТНН на ТП №4 с.Радиево до ново електромерно табло в източна имотна граница на УПИ I - 555,557 с.Радиево.

uploads/posts/uvedomlenie-za-ip2.pdfУведомлението за инвестиционно намерение "Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелна линия до 1 kV по съгласувано трасе от ТНН на ТП №4 с.Радиево до ново /подменено/ електромерно табло монтирано но мястото на съществуващо ЕТ до източна имотна граница на УПИ I - 555,557 на с.Радиево, общ.Димитровград с приблизително трасе - 110 м. на ЕВН "България ЕР" ЕАД, гр.Пловдив можете да видите тук.

Файлове: