Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково.

Уведомлението за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в  с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково на Даяна Руменова Димитрова-земеделски стопанин, можете да видите тук. 

Файлове: