Покана за извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 01.11.2017 г. (сряда), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА вр. с чл. 58, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград по повод одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Димитровград, изготвен от проектантски колектив ДЗЗД „Обединение „План Димитровград” по договор с Община Димитровград рег.№ Дог-КР-712/05.05.2015г., което ще се състои  на  01. 11. 2017 г. (сряда) от  09:00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния.

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 

  1. Докладна записка вх. № ОбС-07-301/24.10.2017г. (изх. № РД-28-595/24.10.2017г.) от Иво Димов относно: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Димитровград,изготвен от проектантски колектив ДЗЗД „Обединение „План Димитровград” по договор с Община Димитровград рег.№ Дог-КР-712/05.05.2015г.

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград

 

Файлове: