Уведомление за инвестиционно намерение на "Мобилтел" ЕАД за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на Мобилтел ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0028 Каснаково по две независими трасета"

Обявата за Уведомление за инвестиционно намерение на "Мобилтел" ЕАД за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на Мобилтел ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0028 Каснаково по две независими трасета" можете да видите тук.

Файлове: