Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел, заведение за бързо хранене и автосервиз в имот №039045, в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград"

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел, заведение за бързо хранене и автосервиз в имот №039045, в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград" можете да видите тук.

Файлове: