Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в с.Крепост" на ВиК ООД, гр.Димитровград

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в с.Крепост", обл.Хасково на ВиК ООД, гр.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: