Уведомление за инвестиционно намерение от "МИТЕВ АГРО" ООД за "Изграждане на малко предприятие за преработка на мляко, добито от собствена ферма" в поземлен имот №136026, местност "Стопански двор" по КВС на с.Добрич.

Обявата за инвестиционно намерение от "МИТЕВ АГРО" ООД за "Изграждане на малко предприятие за преработка на мляко, добито от собствена ферма" в поземлен имот №136026, местност "Стопански двор" по КВС на с.Добрич можете да видите тук.

Файлове: