Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор" на "БОКАН" ООД.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор" на "БОКАН" ООД можете да видите тук.

Файлове: