Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на ДП "НКЖИ" за "Електрификация на гара Димитровград товарна гара"

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на ДП "НКЖИ" за "Електрификация на гара Димитровград товарна гара" можете да видите тук.

Файлове: