Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-26 от 26.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 26.06.2017 год.

Валидно до: вторник , 11.07.2017 год.

 

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-26 от 26.06.2017 година

 До:

 

 

1. ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА БОРИСЛАВОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000135/ 07.04.2017 г.

2. ХРИСТО СТЕФЧЕВ СТАТЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000009/ 13.02.2017 г.

3. ДЕМИР АНГЕЛОВ ДЕМИРЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000037/ 21.02.2017 г.

4. КАТЯ ЛОЗЕВА ПОПОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000105 / 05.04.2017 г.

5. ГЕРГАНА НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000130 / 06.04.2017 г.

6. ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА РАНЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000030/ 17.02.2017 г.

 

 


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Калина Бонева – ст. експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.