Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-25 от 22.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 22.06.2017 год.

Валидно до: вторник , 07.07.2017 год.

 

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-25 от 22.06.2017 година

 До:

 

 

1. ИЛИЯНЯ БАНЕВА ИВАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000146/ 07.04.2017 г.

2. МИХАИЛ САШЕВ САШЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000674/ 23.11.2016 г.

3. ГОСПОДИН ВЪТЕВ ГОСПОДИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000091/ 04.04.2017 г.

4. АЛЕКС-БОЙЧО АЛЕКСИЕВ ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000657 / 17.11.2016 г.

5. ПЛАМЕН КОЛЕВ ИЛЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000023 / 15.02.2017 г.

6. ЗДРАВКА ТЕНЧЕВА ИВАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000128/ 06.04.2017 г.

 

 


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Калина Бонева – ст. експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.