Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

ES&OS.JPG

 

Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на  процедура №BG16М1ОР0025.0 по Приоритетна ос 5 на Програмата.

Целта на проекта е да се разработи Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград, която ще допринесе за постигане на една от стратегическите цели за развитие на общината, заложена в приетите общински планови документи, а именно опазване на околната среда и човешкото здраве. В областта на качеството на атмосферния въздух, община Димитровград изпълнява приетата Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, с период на действие 2015-2018 г. Разработването на нова Програма за КАВ за следващия период е стратегически важно с цел планиране на мерки, които да намалят нивата на вредните емисии в атмосферния въздух от битово отопление, транспорт, промишленост и да доведат до постигане на качество на атмосферния въздух, съответстващо на нормативните изисквания.

Проектът е с продължителност 18 месеца, с дата на стартиране 31.05.2017 г. и дата на приключване 30.11.2018 г.

Линк към сайта на ОПОС

Последна промяна: 16:42:19, 14 Февруари 2023

Още новини

Покана за заключителна пресконференция по проект „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“

381

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 24 април 2024г. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Заключителна пресконференция и откриване на Културен дом "Химик"

409

ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция и церемония „Рязане на лента“ на 19 март 2024г. /вторник/ от 13:00ч. в Културен дом „Химик“ по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020…

Начална пресконференция по проект "Соленци"

265

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18 март 2024г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Към всички новини