Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-18 от 08.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 08.06.2017 год.

Валидно до: вторник , 23.06.2017 год.

 

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-18 от 08.06.2017 година

 До:

 

 

1. ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000163/ 29.05.2017 г.

2. АЛЕКСАНДР ГРОЗЬОВИЧ АТАНАСОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ00089/ 04.04.2017 г.

3. ТАНКА МИТКОВА ТАНЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000090/ 04.04.2017 г.

4. РУМЕН ИЛИЕВ ХИНКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000672 / 23.11.2016 г.

5. НЕДЯЛКО КРАИМИРОВ ХРИСТОЗОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000016 / 14.02.2017 г.

6. ХРИСТИНА ЗЛАТКОВА ИВАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000095/ 04.04.2017 г.

7. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000098/ 05.04.2017 г.

8. ЛЮБЕН КОСТОВ ЛЮБЕНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000026/ 15.02.2017 г.

 

 

 

 

 


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Калина Бонева – ст. експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.