РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 381

Димитровград от 07.06.2017г.

ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на реда за представяне в  диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

На основание чл.196, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2255-МИ от 18.09.2015 г. на ЦИК, ОИК-Димитровград проведе жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. Жребият се проведе по правилата, описани в Решение № 2255-МИ от 18.09.2015 г. на ЦИК, в резултат на който ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

Обявява следната поредност на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., в резултат на проведения жребий на 07.06.2017 г., както следва:

 

1. Инициативен комитет – Костадин Атанасов Атанасов

2. Политическа партия „ГЕРБ” – Вангел Георгиев Попов

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед