Инвестиционно намерение на "Теленор Блгария" ЕАД за "Изграждане на базова станция №6067 с местоположение:УПИ Х-197 в кв.16 по ПУП на с.Светлина, ЕКАТТЕ 65574, община Димитровград.

Обявата за Инвестиционно намерение на "Теленор Блгария" ЕАД за "Изграждане на базова станция №6067 с местоположение:УПИ Х-197 в кв.16 по ПУП на с.Светлина, ЕКАТТЕ 65574, община Димитровград можете да видите тук.

Файлове: