ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. МАРТ 2017 г.

20.03.2017 г. /понеделник/

 

1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II

 

2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.00 ч., ст.55 на ет. 5

 

3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17.30, зала общинска администрация, етаж II

 

4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1700 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

21.03.2017 г. /вторник/

 

1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 1730 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 18.00 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17.00 ч., ст.55 на ет. 5

 

4. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 1700 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

22.03.2017 г. /сряда/

 

1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1730 ч., зала общинска администрация, етаж II

2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17.00 ч., зала общинска администрация, етаж II