Обявление - МРРБ - отчуждаване на имоти в с.Голямо Асеново - Решение №1089/28.12.2016г. на МС

Обявление и решение №1089/28.12.2016г. - тук