ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ДЕКЕМВРИ 2016 г.

12.12.2016 г. /понеделник/

 

1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II

 

2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая № 2 зала „Гросето”.

 

4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1700 ч., стая №1, на зала „Гросето”.

 

 

13.12.2016 г. /вторник/

 

1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 1700 ч., ст. № 2 на зала „Гросето”

 

2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 18.00 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17.30 ч., стая № 1 зала „Гросето”.

 

4. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 1730 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

14.12.2016 г. /сряда/

 

 

1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1700 ч., стая № 1, зала „Гросето”

 

2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17.00 ч., стая № 2, зала „Гросето”.